Ubezpieczenie NNW uczniów

 

Decyzją Rady Rodziców z dnia 28.08.2016 r. w roku szkolnym 2016/17 uczniów ubezpiecza FIRMA Ubezpieczeniowa –  Polisa- Życie S.A

 Wysokość składki: 45,00 zł

Suma ubezpieczenia: 14 000,00 zł

Wpłaty u wychowawców klas lub sekretariacie szkoły do dnia 20 września 2016 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia